Közterület-felügyelet

Elérhetőségek:

Központi ügyeleti telefonszám (bejelentések/intézkedés kérése): +36-30/640-3624
E-mail: kozterjaror@tatabanya.hu

 

 

A  közterület-felügyelet 1984. április 1-je óta működik Tatabányán, szolgálva a városban élők nyugalmát, ellenőrizve a közterületek rendjét.

A felügyelet a hét minden napján, megszakítás nélküli munkarendben látja el feladatát. A járőrszolgálatot teljesítő közterület-felügyelők járőrpárban, gyalogosan és gépkocsival az eligazításon meghatározott városrészekben és járőrútvonalakon végzik szolgálatukat. A felügyelők együttműködési megállapodás alapján látnak el közös szolgálatot is a Tatabányai Rendőrkapitányság rendőreivel. A felügyelet ezen kívül feladatainak teljesítése során szorosan együttműködik a Polgármesteri Hivatal szakirodáival és az egyéb szakhatóságokkal.

 

A közterület-felügyelő intézkedésre jogosult, rendészeti feladatot ellátó hivatalos személy.  Szolgálatának ellátása során a közterület-felügyelőt egyenruhája, arcképes szolgálati igazolványa és sorszámozott jelvénye igazolja.

Szolgálati feladata és intézkedésével összefüggően jogosult illetve köteles:

•    igazoltatásra,
•    gépjármű megállításra,
•    gépjármű átvizsgálására,
•    ruházat átvizsgálására,
•    feltartóztatásra,
•   kényszerítő eszköz (könnygázszóró palack, rendőrbot, bilincs, szolgálati kutya) alkalmazására.

A közterület-felügyelet legfontosabb feladatai:

•    a közterületek rendjének, az önkormányzat vagyonának védelme;
•   a hatályos jogszabályokban, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott magatartási és közlekedési szabályok betartatása;
•    a szabályszegések és szabálysértések megelőzése, illetve felszólítás azok megszüntetésére;
•   befejezett szabályszegések, szabálysértések esetén a jogszabályokban rögzített intézkedések megtétele, helyszíni bírságok kiszabása vagy eljárás kezdeményezése az illetékes hatóságoknál.

A Közterület-felügyelet a szolgálati feladatainak szervezésekor és végrehajtásának teljes folyamatában ügyfélközpontú szemlélet megvalósítására törekszik, amelynek legfőbb célja nem a bírságolás, a szankcionálás, hanem a közösség szolgálata, a jogsértések megelőzése, a város közterületeinek élhetőbbé, biztonságosabbá, barátságosabbá tétele.

A Közterület-felügyeletre vonatkozó fontosabb jogszabályok:
•    1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről,
•  2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról,
•  2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartó rendszerről,
•    1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,
• A közterület-felügyelet tevékenységével kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletek.