Lakáspályázati felhívás

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tatabánya Hazavár Program keretében lehetőséget biztosít a tatabányai kötődésű, hiányszakmában felsőfokú, valamint középfokú végzettséggel, tatabányai munkáltatónál vagy a Tatabánya-Környe Ipari Park területén végzettségének megfelelő munkaszerződéssel rendelkező fiatalok lakhatásának megoldására.

A program keretén belül lehetőség van önkormányzati bérlakásokat kérelmezni.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága a Tatabánya Hazavár Program keretében jelenleg az alábbi pályázható lakást jelölte meg:

Jelenleg nincs pályázható lakás.

Tatabánya Hazavár Programban résztvevők bérlakáshoz jutásának feltételei:

  • Stúdium Ösztöndíj esetében meghatározott hiányszakmában felsőfokú vagy középfokú végzettség (melyet tanévenként a Stúdium Közalapítvány határoz meg).
  • tatabányai állandó lakcím.
  • tatabányai vagy a Környe-Tatabánya Ipari Parkban székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatónál dolgozik, a végzettségének megfelelő munkaszerződéssel rendelkezik, mely szerint a munkavégzés helye Tatabányán vagy a Környe- Tatabánya Ipari Park területén van.
  • munkáltatói javaslattal és támogató levéllel rendelkezik.
  • 30. életévét még nem töltötte be, magyar állampolgár és még nem rendelkezik lakástulajdonnal vagy önkormányzati lakásbérleménnyel sem ő, sem a vele együtt költöző családtagja(i).
  • jelentkezés a bérlakás bérbeadására irányuló kérelem nyomtatvány kitöltésével.
  • kérelem mellékletei: végzettséget igazoló oklevél másolata, munkaszerződés, munkáltatói igazolás.

Amennyiben a célra rendelkezésre álló lakások számát meghaladó igénylés érkezik be, akkor az alábbi szempontok alapján felállított sorrend dönt a kiutalások elbírálásához:

1.  Gyakornoki Programban részt vett / vesz  5 pont

2.  Stúdium Ösztöndíj Program keretében tanulmányi ösztöndíj támogatásban is részesült  3 pont

3.  Gyermeket nevel  5 pont

4.  Házas  3 pont

5.  Vállalja lakás elő takarékossági szerződés kötését 5-10 pont

(Minimum értéke , maximum értéke .)

Ha a havi befizetés 5.000 Ft, akkor 1 pont, ha a havi befizetés 20.000 Ft, akkor 10 pont.

A kettő között a pontozás arányosan történik.

A szerződéskötésig be kell mutatni a lakás elő-takarékossági szerződés másolatát.

Stúdium Ösztöndíj programban meghatározott hiányszakmák:

Felsőoktatásban:
· műszaki, természettudományi szakokon - biológus, vegyészmérnök, molekuláris bionikai mérnök, biomérnök, okleveles biotechnológus,
· orvosi vagy az alábbi egészségügyi szakokon - szociális gondozó, diplomás szakápoló, mentőtiszt, védőnő szakokon tanulmányokat folytat az ország bármelyik felsőoktatási intézményének nappali tagozatán,
· óvodapedagógus szakon, vesz részt az ország bármelyik felsőoktatási intézményének nappali tagozatán
· tanár szakos képzésben vesz részt az ország bármelyik felsőoktatási intézményének nappali tagozatán fizika, kémia, matematika szak, vagy szakpár felvételével.

Szakképzésben:
mechatronikai technikus, elektronikai technikus, vegyész technikus, vegyipari rendszerüzemeletető szaktechnikus, gépi forgácsoló, épület és szerkezetlakatos, ipari gépész, műanyag feldolgozó, villanyszerelő, hegesztő, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, szerszámkészítő, elektromechanikai műszerész, autószerelő, gépgyártástechnológiai technikus, CAD-CAM informatikus, szociális gondozó és ápoló, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

A bérbeadás 3 éves határozott időtartamra köthető, mely kérelemre – a bérbeadó döntése alapján – legfeljebb 2 alkalommal 1 évre meghosszabbítható, de ezen időn belül legfeljebb addig, amíg a bérlő munkaviszonya illetve közalkalmazotti jogviszonya tatabányai székhelyű vagy telephelyű, illetve Tatabánya-Környe Ipari Parki munkáltatónál, intézménynél fennáll a végzettségének megfelelő munkaszerződés alapján.

A bérlakás rendeltetésszerű használatára alkalmas állapotban kerül átadásra.

A programban bérlakáshoz jutó igénylők a lakások bérletéről szóló 52/2012.(XI.23.) önkormányzati rendeletben megállapított lakbért kötelesek fizetni, azonban az 1 főre eső jövedelemtől függetlenül 50 %-os lakbértámogatásra jogosultak.

Pályázni folyamatosan lehet!

A kérelmet Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ingatlangazdálkodási Irodájára (2800 Tatabánya, Fő tér 8. Tel.: 34/515-761) kell benyújtani.

A pályázatokról a benyújtást követő hónapban Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága dönt.