Álláspályázati kiírás - Kommunikációs és médiareferens

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Társadalmi Kapcsolatok Irodája kommunikációs és médiareferens munkakör betöltésére pályázatot hirdet. Benyújtási határidő: 2018. június 30.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- kommunikáció és média szakos felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és kommunikációs és média szakos OKJ-s képzettség,
- „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
- médiaszolgáltatónál szerzett tapasztalat,
- kiváló kommunikációs és íráskészség,
- terhelhetőség, együttműködési készség,
- önálló munkavégzés képessége, kreativitás.
- fotográfus szakképesítés.

A pályázathoz kérjük, mellékelje:
- részletes szakmai önéletrajzát,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolatát,
- motivációs levelét,
- referencia személy ajánlását,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy, sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát átadja,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát,
- adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

Feladata:
- Figyelemmel kíséri az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal programjait, döntéseit, a sajtó nyilvános eseményeit, előkészíti azok sajtómunkáját.
- Cikkeket, híreket, tudósításokat ír; kiadványokat, füzeteket, szórólapokat, plakátokat szerkeszt; prezentációkat készít.
- Szakmai segítségnyújtást ad a sajtó munkatársainak.
- Közreműködik a Városháza és a képviselő-testület munkájának helyi és országos sajtóban való megjelenítésében.
- Információkat, adatokat, tájékoztatókat tesz közzé a város honlapján és közösségi oldalain.

Illetmény:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzata alapján kerül megállapításra.
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével – határozott időtartamra, helyettesítés idejére szól.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot zárt borítékban postai úton, elektronikusan vagy személyesen egy példányban kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2800 Tatabánya Fő tér 6.
Dr. Berkovics Gergely jegyző
jegyzo@tatabanya.hu

A borítékra kérjük, írja rá:
„Pályázat Kommunikációs és médiareferens munkakörre 2 – 317 / 2018.”
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.