Átadták a Molnár János- és a Zöld Ág díjakat

Dr. Káfony Andrásné, Kiss Anikó és Troll Krisztina vehette át idén a Molnár János-díjat Schmidt Csaba polgármestertől. A Zöld Ág díjas Nász János.

A Városi Pedagógusnapon elsőként a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket adta át John Katalin alpolgármester asszony és Bencsik János országgyűlési képviselő.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben Pedagógus Szolgálati Emlékérmet ad át azoknak a legalább 25 éves pedagógus pályával rendelkező, nyugállományba vonuló pedagógusoknak, akik az alap , közép-, szak- és a felsőoktatás területén kiemelkedő munkát végeztek.

Az elismertek:

Balogh Ferencné óvodapedagógus 1994 októberétől tagja a Tatabányai Sárberki Óvoda Szivárvány Óvoda telephelye nevelőtestületének. A gyermekek iránti szeretete, hivatástudata folyamatos önképzésre, színvonalas szakmai munkára ösztönözte. Nyitott volt az új módszerek és irányzatok befogadására, melyekkel szépre és jóra nevelte a gyermekeket. Áldozatos munkája köszöneteként a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Bársonyné Holló Mónika 1977-ben szerzett tanítói diplomát, 1979-től tanított a tatabányai Dózsa György Sportiskola Általános Iskolában. Folyamatosan képezte magát, megszerezte a matematika, később a számítástechnika tanári diplomát, majd elvégezte a közoktatás-vezető szakot is. Négy évtizedes eredményes pedagógusi tevékenysége elismeréseként a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Beckné Kiss Judit kiváló pedagógia érzékű, kötelességtudó, megbízható nevelő, színes és sokrétű személyiségével az életre nevelte tanítványait. Főnixmadárként tudott és tud a mai napig megújulni, emberi bölcsessége, jószívűsége és toleranciája kiemeli őt a pedagógusok közül. Több évtizedes odaadó munkáját szeretnénk megköszönni a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel és városunk elismerő oklevelével.

Beréndi Zsuzsanna pedagógusi pályafutásában meghatározó szerepet játszott a Herman Ottó Általános Iskola, mely egyaránt volt diákévei, majd tanítási gyakorlata helyszíne, valamint egyetlen munkahelye is nyugdíjba vonulásáig. Nevelőmunkáját mindvégig pontosan, lelkiismeretesen végezte, versenyeredményeivel több évtizeden keresztül öregbítette az iskola hírnevét. Kiváló pedagógusi tevékenysége elismeréseként a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Botosné Takács Margit 1979-ben szerzett óvodapedagógusi oklevelet. Sok-sok éven keresztül végzett fejlesztőpedagógusi munkájának köszönhetően elősegítette a gyermeke sikeres iskolakezdését, különösen szívén viselte a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradásának megakadályozását. Odaadó pedagógusi munkájának köszönetéül a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Gáli Sándorné 1979-ben szerezte meg első diplomáját a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben, Tatabányán 1981-től dolgozik óvodapedagógusként. Munkáját mindvégig maximális igényesség, magas szintű szakmai tudás jellemezte. Nagy szerepet vállalt a Kodály Zoltán Óvoda zenei életének és hagyományainak megalapításában, az ő nevéhez fűződik az ének-zenei, a zeneóvodai és a zenei képességszint kidolgozása. Töretlen aktivitásáért, a gyermekek és a szakma iránti elkötelezettségének elismeréseként a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Grimmné Domján Erika 40 éven át végzett aktív, eredményes pedagógusi munkát a Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tantestületében. Oktató-nevelő munkáját a körültekintés, alaposság, gondosság és a kiegyensúlyozott, egyenletes teljesítmény jellemezte. Szaktanárként lelkiismeretesen készítette fel tanítványait az érettségi- és szakmai vizsgákra, valamint a különböző tanulmányi versenyekre, megmérettetésekre. Odaadó munkája köszöneteként a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Hajduné Herczeg Csilla 1977-ben kezdte tanítói munkáját a Kodály Zoltán Általános Iskolában. Negyven éves pályafutása alatt emberi és nevelői magatartása, stílusa mindig példaértékű volt. Tanítványait a pontos feladatvégzésre, a munka tiszteletére és örömére nevelte. Kiváló közösségépítő tevékenységet folytatott, kiemelkedő munkát végzett a tehetségek felismerésében és fejlesztésében. Több évtizedes pedagógusi munkáját a mai napon a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel és városunk elismerő oklevelével köszönjük meg.

Kocsisné Virág Zsuzsanna szinte a kezdetektől részt vett a Tatabányai Sárberki Óvoda nevelőtestülete munkájában. A vidám természetű, igen aktív óvónő figyelmének középpontjában a gyermekek fejlesztése és megfelelő nevelése állt. Az évek során folyamatosan bővítette tudását. Munkavégzése, a gyermekek iránti szeretete, tisztelete példaértékű kollégái számára. Töretlen szorgalommal végzett munkája köszöneteként a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét

Kónyáné Károly Zsuzsanna 1976-ban az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán szerezte diplomáját. Eszperantó és ének-zene szakkollégiumot végzett. Vidám, jó kedélyű, jó kapcsolatteremtő képességét kamatoztatva a tantestület meghatározó színfoltjává vált. Tudását, tapasztalatait szívesen megosztja kollégáival és a pályakezdő fiatalokkal egyaránt. Több évtizedes pályafutása elismeréseként a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Kovácsné Csikós Mária hosszú éveken át a Kodály Zoltán Általános Iskola tantestületének tagja volt. Munkáját precizitás, következetesség és alsós tanítványai szeretetteljes vezetése jellemezte. Pályája során folyamatosan törekedett a módszertani megújulásra, számos diákját vezette sikerre a tanulmányi versenyeken. Odaadó munkája elismeréseként a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Lakosné Lődi Csilla 2000-től volt a Tatabányai Sárberki Óvoda nevelőtestületének a tagja. Az elmúlt 40 évben elhivatottság, határokat nem ismerő gyermekszeretete vitte előre a munkájában. Mindig aktívan vett részt a közös feladatokban, számtalan pályázat megvalósításában vállalt szerepet, mellyel elősegítette óvodája megújulását, fejlődését. Kitartó munkáját a mai napon a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel és városunk elismerő oklevelével köszönjük meg.

Molnárné Király Zsuzsanna 1978-tól dolgozott a Rét Utcai Óvodában. Pedagógusi pályafutása során szívügyének tekintette a nehéz körülmények között élő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, oktatását, a helyzetükből adódó hátrányaik csökkentését, társadalmi leszakadásuk megakadályozását. Pályája elismeréseként a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Munczer Istvánné 1977-ben szerzett óvónői végzettséget a Soproni Benedek Elek Főiskolán. Kiemelkedő eredményeket ért el a gyermekek egyénre szabott nevelésében, fejlesztésében, a tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyermekek problémáinak leküzdésében, az óvodai programok, rendezvények, ünnepélyek lebonyolításában, az óvoda-iskola közötti átmenet megkönnyítésében. A szülőkkel, családokkal, kollégákkal való együttműködése, magatartása példaértékű. Köszönetünk kifejezéseként a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Nagy Antal Csabáné 40 éven át volt a Jókai Mór Általános Iskola tantestületének a tagja. Osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként is egyaránt kiváló munkát végzett. Több évtizeden át szervezte a Jókai-iskolához kapcsolódó megyei rajzversenyt. Odaadóan és lelkesen végzett rajztanári tevékenységének is köszönhető, hogy több tanítványa is a művészi pályát választotta hivatásként. Több évtizedes lelkiismeretes pedagógusi pályájáért a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Nederman Jánosné 1977-ben kezdte pályáját. Négy évtizedes tanári tevékenysége során szavaló, prózamondó, szépkiejtési versenyek, ünnepélyek, megemlékezések tevékeny szervezője volt. Szaktanárként, osztályfőnökként és munkaközösség-vezetőként egyaránt lelkiismeretesen, nagy odaadással végezte munkáját. A kezei között felnövekvő generációk számára megadta azt az alapot, amelynek köszönhetően nyitott, az irodalom iránt később is érdeklődő felnőttekké válhattak. Pályája méltó elismeréseként ma átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Petőné Novák Tünde 1977-ben végzett az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, ének-zene szakkolégiumon. Mindig szeretettel fordult a diákok felé, fontosnak érzi, hogy megismerjék és megszeressék a régi népi játékokat, népdalokat. A tantestület motorja, jó problémamegoldó és irányító készséggel rendelkező, céltudatos, határozott és kitartó kolléga. Megköszönve több évtizedes pedagógusi munkáját a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Rudlofné Benkő Mária tanító-drámapedagógus szakkollégiumot végzett, pedagógusi munkáját egy budapesti iskolában kezdte, majd rövid ideig könyvtárosként tevékenykedett. Több évtizedes pályája során meghatározóak voltak a Móra Ferenc Általános Iskolában eltöltött évek. Aktív szerepet játszott az iskolai műsorok, ünnepélyek rendezésében és a diákok szabadidős tevékenységének szervezésében. Több évtizedes pedagógusi munkájáért a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Wolf László diplomájának megszerzése óta dolgozik testnevelő tanárként, jelenleg a Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziumban. Az elmúlt 40 évben igényes szaktanári munkáját mindvégig a sport iránti szeretete határozta meg. Tanítványait komoly, fegyelmezett munkára, a testnevelés szeretetére és eredményes művelésére nevelte. Nevéhez fűződik a gyógyúszás bevezetése Tatabányán, amellyel nem csak a városban teremtett iskolát, de országos szinten is úttörő munkát végzett. Értékes pedagógusi munkájának elismeréseként a mai napon átveheti a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és Tatabánya város elismerő oklevelét.

Zöld Ág díj

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya városában a környezet- és természet védelmében, a környezeti nevelésben kiemelkedő teljesítményt nyújtók iránti megbecsülésének céljából megalapította a Zöld Ág-díjat. A díj olyan személynek, vagy szervezetnek adományozható, aki illetve amely a környezetvédelem vagy a környezeti nevelés területén a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata az idei évben a Zöld Ág-díjat Nász János részére adományozta.

Nász János 25 éve dolgozik a József Attila Megyei és Városi Könyvtár szaktájékoztatójaként. 2010-től vesz részt a könyvtár ökoarculatának kialakításában, ökológiai különgyűjteményének fejlesztésében. Lelkiismeretes és odaadó munkájának köszönhetően a téma ismert és elismert szakreferensévé vált.

Kiemelkedő szerepet vállal a környezettudatosítást és szemléletformálást támogató könyvtári programok szervezésében. A mintegy 80 előadást megélt Öko-esték szervezője és házigazdája.

Aktívan segíti a gyerekek széles körű szemléletformálását környezeti nevelési versenyek szervezésével, a Nyitott Kapuk programon megvalósuló kitelepülés során, valamint a Környezetvédelmi Világnap alkalmából rendezett városi rendezvényeken. Sikeres pályázati tevékenysége lehetővé tette több ökológiai nyári tábor megszervezését. A kistelepülési KönyvtárMozi ökofilmes előadója és programvezetője.

Az ökológiai gondolkodás, fenntarthatóság témában honlap-tartalmat, hírlevelet szerkeszt, tárgyszavazott válogatott bibliográfiát épít. Szakreferensként konzultációkkal segíti a témában szakdolgozatra készülő hallgatókat.

Munkájával nem csak városunkban találkozhatunk: rendszeres publikációival, hazai és határon túli előadásaival kivívta a széles körű szakmai közönség figyelmét is. Ennek köszönhetően vállalkozhatott a József Attila Megyei és Városi Könyvtár arra, hogy ebben az esztendőben magyarországi könyvtárként elinduljon a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége által meghirdetett Zöld Könyvtár Díj pályázaton.

Molnár János-díjak

Dr. Káfony Andrásné 1982-ben kezdte meg pedagógusi pályafutását a Környei Általános Iskola napközis nevelőjeként, majd osztálytanítójaként. 24 évvel ezelőtt lett az Óvárosi Általános Iskola elődintézményének dolgozója. Végigjárta a pedagógus életpálya különböző lépcsőit: 2000-ben munkaközösségvezető, 2001-ben igazgatóhelyettes, majd 2003-tól igazgató lett. 2009-től a városrészben működő, összevonásra került két általános iskola vezetésével bízták meg: a munkakört azóta is folyamatosan betölti.

Mivel mindig fontosnak tartotta, hogy tudása naprakész legyen és megfeleljen a kor kihívásainak, pedagógusi munkája mellett tudását újabb és újabb képzéseken gyarapította. Közoktatási vezetői és pedagógus szakvizsgát tett, részt vett pedagógiatanár mesterképzésen, végül 2018-ban etikatanár mesterképzésen. Elsőként kapcsolódott be a pedagógus életpályamodell kínálta folyamatba, amelynek utolsó állomásaként mesterportfóliója elkészítésével mesterpedagógus minősítést szerzett.

Intézményvezetőként elsődleges feladatának tartja, hogy az irányítása alatt működő intézmények megfelelő szakos ellátottsággal és tárgyi feltételekkel biztosítsák a tanulók fejlődését. Hasonlóan nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy olyan családias, támogató munkahelyi légkör alakuljon ki, amelyben minden pedagógus magáénak érzi az intézményi célokat. A vezetése alatt álló intézményben folyó szakmai munka színvonalát a tanulók versenyeredményei és a végzett tanulók sikerei igazolják.

Dr. Káfony Andrásné nem csak az általa vezetett intézményben alakított ki a diákokat, szülőket és tanárokat egyesítő jól működő kollektívát: hosszú évek óta az intézményvezetői közösségben is kiemelkedő a közösségformáló tevékenysége. Az elmúlt közel negyedszázados, az oktatási intézmény és a városrész érdekében végzett kiváló munkája alapján méltó a Molnár János Pedagógiai Díjra.

Kiss Anikó 2008 augusztusa óta a Tatabányai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziumának kiváló pedagógusa. Magyar nyelv és irodalmat tanít, osztályfőnöki feladatokat lát el, és évek óta az iskolai diákönkormányzat munkáját segíti; rendezvények, ünnepségek szervezésén kívül számtalan közösségépítő program meghatározó alakja. Az iskola tantestületének oszlopos tagja, meghatározó személyisége. Megbecsülést és köztiszteletet kiváltó ember: olyan személyi és szakmai kompetenciákkal rendelkezik, amelyeknek köszönhetően mind kollégái, mind a tanítványai körében tiszteletnek és szeretetnek örvend.

Az elmúlt három évtizedben végzett igényes szaktanári munkáját a tantárgy és a diákok iránti szeretete és töretlen hivatástudata határozta meg. Tanítványait komoly, fegyelmezett munkára, az irodalom és az olvasás szeretetére, a szép magyar beszéd és érthető kommunikáció eredményes művelésére nevelte. Kiemelt figyelmet fordít a felzárkóztatásra, fakultációs órákon mélyíti fáradhatatlanul diákjai tudását.

Példaértékű és elhivatott pedagógusi tevékenysége elismeréseként Kiss Anikó méltán vehette át a Molnár János Pedagógiai Díjat.

Troll Krisztina 1996-ban szerezte diplomáját a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karán. 29 éve dolgozik óvodapedagógusként, 1995-ben lett a Kodály Zoltán Óvoda nevelői testületének tagja. Kiváló óvónő, aki egész életét önzetlenül a gyermekek és kollégái fejlesztésének szenteli. Munkáját maximális igényesség és magas szintű szakmai tudás jellemzi. Fontosnak tartja a gyermekek, családok szoros közösséggé formálását, összetartását.

A csoportjaiban végzett munka során hangsúlyos szerep jut a táncnak és a zenének, így alapozó munkájának köszönhetően már több sikeres, zenét, táncot szerető és értő generáció nőtt fel a keze alatt. De nem csak a kis zenekedvelő fülek és táncos lábak kapnak lehetőséget óvodásai között: szervezi a kis focitehetségek Bozsik programban való részvételét és rendszeresen kíséri őket a város által szervezett focis megmozdulásokra.

Igényességét, kiváló szakmai tudását az óvodai élet szervezésében is kamatoztatja: aktívan részt vesz a Pedagógia Program, a Házirend, a Szervezeti és Működési Szabályzat megírásában, részese volt az Intézményi Minőségirányítási Program elkészítésének, és team vezetőként működtetésének is.

Lelkesedése határtalan, nyitott minden új törekvésre, folyamatosan és szívesen képzi magát. Segítőkész, igazi csapatjátékos, jó vezető, aki az óvodai élet szervezésében, a hagyományok ápolásában is nagy szerepet vállal, és rengeteget tesz az óvodai felnőtt közösségért is. Vezetőhelyettesi munkáját teljes odaadással végzi.

Töretlen aktivitásáért, a gyermekek és a szakma iránti elkötelezettségéért, kimagasló munkájáért méltán vehette át a Molnár János Pedagógiai Díjat.