Már Pályázható a Krajcsirovits Ösztöndíj

Az idei év során is meghirdetésre került a Krajcsirovits ösztöndíj, melyet a város művészeti életének támogatása érdekében alapított Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a város művészeti életének támogatása érdekében Krajcsirovits Henrik –Városi Művészeti Ösztöndíj néven ösztöndíjat alapított, melyet a képzőművészet, az iparművészet, a zeneművészet, színművészet és színházművészet, táncművészet, a filmművészet, fotóművészet és az irodalom területén alkotók pályázat útján nyerhetnek el.

 Az Ösztöndíjra évente egy alkalommal nyújthat be pályázatot az a művész (természetes személy), aki:

a) Tatabánya városban állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik
b) 35. életévét a pályázat benyújtásának határidejéig (2019. október 15-ig) még nem töltötte be,
c) végzettsége alapján a képzőművészet, az iparművészet, a zeneművészet, színművészet, színházművészet, táncművészet terén alkot, e területek valamelyikén államilag elismert diplomát adó felsőoktatási intézménynek legalább másodéves hallgatója, vagy az irodalom terén tevékenykedik.

Ösztöndíjban az részesülhet, aki a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelel, és a pályázati felhívásban felsorolt dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolja.

A pályázatok benyújtásának határideje 2019. október 15. A pályázat benyújtásához szükséges adatlapot és az ösztöndíj feltételeiről részletes, bővebb információt találhatnak weboldalunkon, az alábbi linken: http://tatabanya.hu/Gyorskereso/palyazatok/krajcsirovits-henrik---varosi-muveszeti-osztondij