Óvodavezetők Karácsonyi Ünnepsége

Családias hangulatban zajlott a városi óvodavezetők karácsonyi ünnepsége a Gyermekkert Óvodában.

Az intézmények vezetői rendszeresen tartanak megbeszéléseket, az év utolsó találkozója azonban a közelgő karácsony jegyében telt. A kisgyermekek tündéri betlehemes pásztorjátékának köszönhetően igazi szívet-lelket melengető alkalom nyílt arra, hogy kifejezzék azt a szoros, együttműködő kapcsolatot, amely a városunkban működő óvodai intézményeket jellemzi.

A gyermek fejlődésének követéséhez és segítéséhez az óvodapedagógus nagymértékben hozzájárul, ehhez pedig olyan kompetenciák szükségesek, amelynek fontos eleme a helyzetekhez, a gyermek szükségleteihez rugalmasan alkalmazkodó nevelési stílus. Olyan csoporthelyzetek teremtése szükséges, amelyben a gyermek biztonságban érzi magát, sikeressé válik, és ahol önérvényesítő szerepe kiteljesedni képes. A gyermekek nevelése során elengedhetetlen a pozitív visszacsatolás, illetve a kisgyermeknevelők együttműködő szerepe a mindennapi feladatok során. Eme szellemiség vezérli a Tatabányán működő óvodai intézmények és óvodapedagógusok összehangolt munkáját. Schmidt Csaba Polgármester Úr bizalmát fejezte ki abban, hogy ez a jó szokás és szoros kapcsolat a jövőben is fent tud maradni, ezzel segítve a Tatabányán zajló óvodai nevelés és oktatás színvonalának erősödését a jövőben is.