Vendégségben Léván

Szakmai együttműködési megállapodást kötött a Lévai Tekovské Múzeum és a Tatabányai Múzeum.A két intézmény határokon átívelő, jó kapcsolata nem új keletű, de 2015. február 26-án mindezt írásba is foglalta a szlovák és a magyar fél.

A. Pál Gabriella és Ján Dano múzeumigazgatók aláírása került arra a hosszú távra szóló együttműködési szerződésre, amelynek előzményei a 2000-es évek elejéig nyúlnak vissza. A hivatalos formába öntött megegyezés kimondja, hogy a szerződő felek - a szakemberek együttműködése mellett – kiadványaikból cserepéldányt küldenek, közös szakmai programokat dolgoznak ki, valamint időről időre bemutatják egymás gyűjteményi anyagát és kiállításait.

A Korszakok és birodalmak határán – A kelták Komárom-Esztergom megyében című kiállítás szakmai sikerét mutatja, hogy – a partnerséget mintegy megalapozva – elsőként ez az anyag került át a Tekovské Múzeumba. A Tatabányán sok látogatót vonzó, késővaskori anyagot felvonultató tárlat anyaga immáron Léván (Levice) várja az érdeklődőket egészen májusig.

 

A kiállítás rendezésében magyar oldalról A. Pál Gabriella múzeumigazgató-régész és Kisné Cseh Julianna régész-történész, míg szlovák oldalról Margaréta Pölhös régész-történész vett részt. Ezzel párhuzamosan, a helyi szokásoknak megfelelően, egy másik időszaki kiállítás is megnyílt, amely a jobb élet reményében a 19-20. század fordulóján Amerikába kivándorolt szlovákok életét dolgozza föl. A kiállítás anyagából világosan kiderül, hogy az Újvilág nyújtotta lehetőségek sem feledtették el velük a szülőföldön maradt társaikat, családjukat: postafordultával ajándékok, használati tárgyak és anyagi segítség érkezett a tengerentúlról.

 

A kiállítás megnyitóján helyi fiatalok néptánccal és népzenével örvendeztették meg a vendégsereget.