Veszélyes fákat vágnak ki, pótolják őket

Viharkár, illetve kiszáradás, leromlott állapot okozta balesetveszély, - ezek az okok szerepelnek abban a szakvéleményben, amely a szerdán (27-én) zajló munkálatokat indokolják.

Összesen 14 fát vágnak ki Tatabányán a főkertész javaslata alapján. Az elbírált kérelmek egy része a lakosságtól érkezett. A Városüzemeltetési Iroda munkatársai minden esetet megvizsgáltak, mielőtt döntöttek a fák sorsáról.

Az aktuális fakivágással kapcsolatban Szücsné Posztovics Ilona polgármester elmondta: még ezen a télen egy előterjesztést nyújtok be, amelynek elfogadásával a közgyűlés kötelezi a polgármestert, hogy fakivágások csak szakmailag –a főkertész által- erősen indokolt esetben történjenek Tatabányán. A fakivágások tervezett idejéről, szakmai indokairól előzetes tájékoztatási kötelezettsége lesz a polgármesternek a város felé. A fák pótlása minden alkalommal –ha lehetőség van rá- az eredeti helyszínen fog megtörténni facsemetékkel.”

A kiszáradt, nagyjából 20 m3 fát kuglikra vágva elszállíttatja a város és a leginkább rászorulók részére juttatja el a Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak közreműködésével.

 

Szakmai indoklás:

Szabó Ignác 1/A előtt 1 db száraz celtis fa kivágás

Indoklás: Lakosságtól érkező fakivágási kérelem beérkezését követően a Városüzemeltetési Iroda munkatársai helyszíni bejárást tartottak, mely során megállapításra került, hogy az épület előtt álló ostorfa kiszáradt, kivágása indokolt. Pótlása a körzetben tervezett. 

Tölgyfa utca (TESCO mögötti járda) 1 db száraz fűzfa kivágás

Indoklás: A TESCO-hoz vezető gyalogos köz melletti zöldfelületen található veszélyes fák tárgyában tett lakossági bejelentés kapcsán helyszíni bejárást tartottunk. A területen 1 db nagyméretű kiszáradt fa közvetlenül az ott menő gyalogos járda mellett áll, így azt a balesetek elkerülése érdekében kivágatjuk.

Figyelembe véve azt, hogy a terület olyan városi zöldfelület, melyen lehetőségünk van a biológiai sokféleség megőrzésének érdekében a rovarvilág számára táplálék, búvó- és ivadéknevelő, madarak számára pedig fészkelő helyként száraz fák tuskóját megtartani, a gyalogos úttól távolabb álló csúcs száraz fákat pedig ifjíttatjuk. 

Szent György út 47-51. előtt 2 db száraz juhar kivágás

Indoklás: Lakossági bejelentés alapján megállapításra került, hogy a területen 2 db nagyméretű kiszáradt juhar fa áll, kivágásuk szükséges. A fák közvetlenül gyalogos járda mellett találhatóak, életképtelenek.

Köztársaság út (Tonett előtt) 1 db kiszáradt nyírfa kivágás

Indoklás: A Köztársaság út mellett húzódó gyalogos járda és a kávéház közötti zöldfelületen 2 db teljesen kiszáradt nyírfa, valamint 1 db száraz ágakkal teli fa áll. 

Tekintettel arra, hogy a területen nagy a gyalogos és kerékpáros forgalom is, a balesetek elkerülése érdekében a száraz fák kivágását és 1 db gallyazását végeztetjük el.

Dr. Vitális István u. 29. előtt 1 db kiszáradt nyírfa kivágás

Indoklás: Lakossági bejelentés alapján helyszíni bejárást tartottunk, melyen megállapításra került, hogy az épület előtt álló ezüst juhar kiszáradt, megdőlt és az ott parkoló autókat veszélyezteti, így a fakivágást elvégeztetjük.

Sárberki lakótelep 408. mögött 1 db kiszáradt nyírfa kivágás

Indoklás: A Városüzemeltetési Iroda munkatársa helyszíni ellenőrzés során tapasztalta, hogy Sárberki lakótelep 408. mögötti zöldterületen egy nagyméretű, kiszáradt nyírfa áll, melynek kivágása balesetek megelőzése miatt indokolt. 

Szent György út 52. előtt 3 db kiszáradt ezüstjuhar kivágás

Indoklás: Lakossági bejelentés alapján tartott helyszíni bejárás alkalmával tapasztaltuk, hogy az épület előtt 3 db nagyméretű kiszáradt fa áll, több ág is letörött róluk. Mivel a fák a kertvárosi Spar felé vezető járda mellett állnak, a balesetek elkerülése érdekében a kivágásukat elvégeztetjük.

Blaha Lujza út 24. előtt 2 db ezüstjuhar kivágás, 3 db ifjítás

Indoklás: Lakossági bejelentés alapján az Iroda munkatársai helyszíni bejárást tartottak, melynek tárgya az épület előtti, leromlott állapotú ezüstjuharfa kivágása. A helyszíni bejáráson megállapításra került, hogy a bejelentett fán túl még 1 db fa kivágása és 3 db fa ifjítása szükséges, hiszen azok az egyoldalú gyalogos járda mellett állnak és viharkáros, illetve letört ágak vannak rajta, amelyek a járda fölé nyúlnak.

Szent György út 41. 1 db fűzfa kivágás

Indoklás: Az orvosi rendelőből kérték az épület mellett álló fűzfa vizsgálatát. Helyszíni bejárás során megállapításra került, hogy az állapotromlás a fa sérült törzsének köszönhető. A sérülés a törzs alsó részén volt látható, az ifjítás nem jelent megoldást.  Pótlása a körzetben, a Máltai játszótérhez vezető gyalogos járda mellett fog megtörténni.1/A előtt 1 db száraz celtis fa kivágás