A mélygarázs külső határoló falainak, pilléreinek és födémének vasszerelése, betonozása zajlik

Az év második felében megépülhet az új, 300 gépjármű befogadására alkalmas kétszintes mélygarázs, mely teljes egészében önkormányzati tulajdonban lesz.

A tatabányai lakosok számára ingyenes parkolási lehetőséget biztos majd a város, kerékpár tárolóval és elektromos autótöltési lehetőséggel – mondta el Szücsné Posztovics Ilona polgármester a Megyeháza térhez kapcsolódó fejlesztési projekt aktuális munkálatairól rendezett sajtótájékoztatón.

A Megyeháza téren két projekt zajlik, melyek finanszírozásban különválnak. A 2017-ben kezdődött munkálatok a tér alatt létesítendő mélygarázst készítették elő. Az először egy, majd kétszintesre áttervezett garázs külső határoló falainak, pilléreinek és födémének vasszerelése és betonozása zajlik jelenleg. Mind az újratervezés és annak jóváhagyása a támogató által, mind pedig a talajvíz és a rétegvizek távoltartását szolgáló ún. vákuumkutas víztelenítés több időt vett igénybe, így az építkezés elhúzódik. A kivitelezői szerződés 2019. elején léphetett hatályba, miután az újratervezés eredményét jóváhagyta a támogató. Ekkor indult meg a kivitelezés, ami a szerződés szerint másfél évig tart.

Nagyrészt befejeződött a területen még megmaradt közművek feltárása és kiváltása. Befejeződtek a speciális cölöpalapozási munkák, amihez szükségesnek bizonyult a talajvíz és a rétegvizek távoltartását szolgáló ún. vákuumkutas víztelenítés megvalósítása is. Elkészült az építmények 40 cm-es vízzáró vasbeton lemezalapja, így ma már a mélygarázs külső határoló falainak, pilléreinek és födémének vasszerelése és betonozása zajlik.

Külön is figyelmet fordítottak a munkaterületen lévő és megmaradó fák védelmére, törzsüket kalodákkal vették körül az esetleges sérülések elkerülése céljából. Ezt követően megtörtént a régi aszfaltburkolat bontása, a bontási törmelék elszállítása. Nagyrészt befejeződött a területen még megmaradt közművek feltárása és kiváltása. Befejeződött a földkitermelés és a föld elszállítása. E munka az építési engedélyben előírtak szerint a régészeti felügyelet mellett történt. A speciális cölöpalapozási munkák mára ugyancsak befejeződtek, amihez szükségesnek bizonyult a talajvíz és a rétegvizek távoltartását szolgáló ún. vákuumkutas víztelenítés megvalósítása is. Elkészült az építmények 40 cm-es vízzáró vasbeton lemezalapja, s ma már a mélygarázs külső határoló falainak, pilléreinek és födémének vasszerelése és betonozása zajlik.

 

284 férőhelyes, kétszintes mélygarázs

A két szinten beépítendő elszívó berendezések együttes teljesítménye 3200 köbméter/óra, normál üzemmódban.

5.600 négyzetméteres rendezvénytér:

4500 négyzetméter térburkolat

600 négyzetméter zöldfelület

300 négyzetméter faburkolat

Napvitorlák, ivókutak, ülőpadok, szökőkút, zöldfelületek.

A térszint alatt: közösségi vizesblokk (női, férfi és mozgássérült wc), pelenkázó helyiség is.

A szintek közötti közlekedést lift és lépcsőházak biztosítják.

A munkálatok számokban:

33.000 köbméternyi földmunka

5,5 km hosszban cölöpalapok

7.600 köbméter beton, 1100 tonna betonacél felhasználása

3 toronydaru dolgozik, a legmagasabb 48 méteres

 

A projekt célja Tatabánya belvárosának zöldebbé, élhetőbbé tétele; a városi rendezvények lebonyolítását is szolgáló közösségi terek kialakítása; valamint a Dózsakert és az Újváros városrészek közötti kapcsolat javítása a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés érdekében. (A két városrész közti kapcsolat megteremtéséhez több kapcsolódó fejlesztés is hozzájárul majd.) A tervezett beavatkozások akcióterülete a Mozdony utca, Álmos vezér utca, Komáromi utca, Fő tér (a Szent Borbála térig), Köztársaság útja, Dózsa György út, Dózsakert utca, Vadász utca által határolt terület. A komplex fejlesztés sok egymással összefüggő, egymás hatásait erősítő elemből áll, amelyhez magánerős beruházás is kapcsolódik.

Önkormányzati finanszírozású fejlesztésekre is szükség volt/van. A mélygarázs (és a mellette megvalósuló szolgáltatóház) építésének előfeltételeként a terület nagyobb volumenű közműkiváltásai: távközlési hálózat, elektromos hálózat, távhő (2017-2018-ban megtörtént)

Az egyéb, kisebb közműkiváltások (víz, szennyvíz, csapadékvíz) elvégzése a mélygarázs kivitelezőjének feladata. A pályázatból nem támogatható közlekedésfejlesztések: a Győri úttal párhuzamos meglévő szerviz út felújítása, illetve csomópont átalakítása a Győri út felőli behajtás elősegítésére.