Átadták a város legmagasabb kitüntetéseit

Hagyomány, hogy Szent Borbála, a bányászok védőszentjének napján adja át a városvezetés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának legmagasabb kitüntetéseit - a Szabó Ignác díjakat, a Címzetes Főorvosi címet, az Ezüst Turul Díjakat és a Tatabánya Díszpolgára címet.

A Jászai Mari Színházban megrendezett ünnepi közgyűlés köszöntőjében Szücsné Posztovics Ilona polgármester elmondta: “Tatabánya ma az ország 12. legnagyobb városa, az elmúlt 123 év során mindig is megkerülhetetlen gazdasági és közlekedési csomópontja volt a térségnek. Ezek az eredmények 123 év kemény munkáját tükrözik vissza. Ez a város annak köszönheti fennállását és sikereit, hogy voltak emberek, akik saját életüket kockáztatták mindennapi munkájuk során. Az, hogy ma itt lehetünk és ilyen sikerekről tudunk beszámolni, ahhoz az kellett, hogy végig ebben a 123 évben legyenek olyan emberek, akik a nehéz kihívásokkal teli időkben is többet tegyenek, mint amit a munkájuk megkívánt. Hogy hivatásként tegyék a dolgukat. Nem csak a gazdaságban, de az egészségügyben, a képzőművészet területén is ma is vannak olyan emberek, akik a munkájukra nem egy 8 órás, kenyérkereső elfoglaltságként gondolnak, hanem többet akarnak tenni. A közösségükért akarnak dolgozni és minden egyes nap keresik a lehetőséget, hogy hogyan segíthetik embertársaikat. A mai díjazottjaink is munkájuk során azt a hagyományt követték, melynek segítségével ez a város felépülhetett és újraszervezhette magát a nehéz időszakokban.”

 

Szabó Ignác díj

Olyan személynek adományozható, aki Tatabánya városban orvosként, egyéb egészségügyi és egészségügy területén dolgozóként, illetve a város hátrányos helyzetben lévő lakosainak szociális ellátásában, gondozásában, támogatásában kiemelkedő színvonalú teljesítményt nyújt.

Rácz Tiborné közel tíz éve képviseli a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Alsógallai Segítő Szolgálat szépkorú klubjának tagjait. A városi rendezvények állandó résztvevője, aktívan segíti a város többi közösségével való együttműködést. Kiváló szervezőkészsége, embersége és példaértékű mentalitása alapján méltán vívta ki a képviselőtestület elismerését, amely számára ezért Szabó Ignác díjat ítélt oda.

Dr. Fehér Béla több évtizedes tatabányai gyermekorvosi múlttal rendelkezik, melyet a Szent Borbála Kórház gyermekosztályán, majd egy kisebb tarjáni háziorvosi kitérőt követően, folyamatosan Tatabányán, a 13-as gyermekorvosi körzet gyermek háziorvosaként teljesít. Munkáját magas szakmai színvonalon, lelkiismeretesen teljesíti. A gyógyítás mellett a hátrányos helyzetű családok támasza is lett, mindennapi gondjai megoldásában folyamatosan rendelkezésre áll. Háziorvosi praxisa mellett a területi általános iskola és óvoda gyermekorvosi ellátását is végzi. Mindennapos szakmai munkájával, az orvos-beteg kapcsolatok ápolásával és elhivatottságával méltán vívta ki a képviselőtestület elismerését, amely számára ezért Szabó Ignác díjat ítélt oda.

 

Címzetes főorvosi cím

dr. Püspöki Gábor a tatabányai lakosság szolgálatában több mint 20 éve folyamatosan végzett háziorvosi tevékenysége, valamint szakmai életpályája elismeréseként címzetes főorvosi cím használatára lesz jogosult.

 

Ezüst Turul díjak

Az idén a képviselőtestület két személynek ítélte oda ezt a kiemelkedő városi elismerést.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Ezüst Turul Díjat alapított tiszteletének és megbecsülésének jeléül azok részére, akik Tatabánya város fejlesztése, szellemi és tárgyi értékeinek gyarapítása érdekében kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Dr. Németh Imre 1991 óta az egyik legnagyobb múlttal rendelkező elődtelepülés, Bánhida közösségének egyik legaktívabb tagja. 1993-ban a Bánhidai Közösségi Kör titkárának választották, majd egy évvel később a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke lett. Hosszú éveken át dolgozott a nemzetiségi hagyományok megőrzéséért, a városban élő kisebbségek támogatásáért. Energetikai és gazdasági ügyekben folyamatosan segítette a várost, emellett folyamatosan támogatta a Bánhida szépülését szolgáló programok megvalósulását. Közösségépítő és hagyományőrző tevékenységével méltán vívta ki a képviselőtestület elismerését, amely számára ezért Ezüst Turul díjat ítélt oda.

Pap István városunk több jeles közösségében is igen aktív. 1970-től a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Gépipari Tudományos Egyesületének városi vezetőségi tagja, 1973-83 között a Városi Népi Ellenőrzési Bizottság tagja. Több évtizeden át dolgozott a tatabányai bányászatért: 1970-ben került a Tatabányai Szénbányákhoz, aminek 1984-ben főmérnöke lett. 1990-től 1994-ig a Szénelőkészítő Üzem főmérnökeként, majd a Tatabányai Energetikai Kft. főmérnökeként tevékenykedett, végül a TATASZÉN Kft. ügyvezető igazgatója lett. Munkája során mindig törekedett a műszaki fejlődéssel lépést tartani, az új ismereteket pedig a gyakorlatba is átültetni. A mai napig tagja az Országos Magyar Bányász Kohász Egyesületnek és a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány Kuratóriumának. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjaként rengeteget tett a Keresztény Hét színvonalas megszervezéséért, amiért 2015-ben a szervezet alapítójáról, Csanád Béláról elnevezett kitüntetést vehetett át. Emellett Tatabánya alkotóművészei és az Alsógallai Egyházközség is sokat köszönhet áldozatos munkájának. Szakmai elhivatottságával és közösségépítő tevékenységével méltán vívta ki a képviselőtestület elismerését, amely számára ezért Ezüst Turul díjat ítélt oda.

 

Tatabánya Város Díszpolgára cím (aranygyűrű és adománylevél)

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése díszpolgári címet adományoz azon személy részére, aki Tatabánya város fejlesztésében – társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti és egyéb téren – kimagasló érdemeket szerzett, és maradandó alkotásokkal segítette a város előrehaladását és tekintélyének növelését. Gazdag életművével a magyar nép, más népek, illetve a világ társadalmi, gazdasági és szellemi művelődését, a békét és az emberiség egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan és kimagaslóan szolgálta, tevékenységével pedig természetesen kapcsolódott Tatabányához.

Jakobi Anna Mária festő- és grafikusművészként városunk alkotói közösségének hosszú évtizedek óta meghatározó alakja. Tatabányán született, már gyermekkora óta vonzotta őt a képzőművészet. Bondor István szobrász- és Krajcsirovits Henrik grafikusművész indította el a pályáján. 1984 óta kiállító művész. Egyéni festői stílusa, képeinek szimbolikája mindenkit elgondolkodtat, megérinti az emberek lelkét. Kedves természete, a művészet iránti szeretete számos embert inspirált már az élet több területén is. Látásmódja és művészi érzékenysége visszaköszön különleges alkotásaiban. 

Jakobi Anna Mária és Szücsné Posztovics Ilona együtt írták alá a díszpolgári könyvet.

A díjátadó programot Szentpéteri Csilla Príma díjas zongoraművész és kvartettjének műsora színesítette. A díjak átadása után a Szent Borbála szobornál gyertyagyújtással - Bányász Fúvószenekar és a Rozmaringos Bányász Egylet közreműködése mellett - folytatódott, majd 18:30-kor az Óvárosi Szent István templomban ünnepi szentmisével fejeződött be a program.