Városi elismeréseket osztottak ki

Gazdára talált a Solymos Mihály Díj, a Tatabánya Közbiztonságáért Díj és a Bányász Vándorlámpás Díj is.

A hagyományok szerint, a Bányász Kegyeleti Emlékműnél tartott koszorúzást követően bányász felvonulással és városi elismerések adományozásával folytatódott a Bányásznapi ünnepség-sorozat a Skanzenben, melynek keretein belül átadásra került a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Solymos Mihály Díj, a Tatabánya Közbiztonságáért Díj, illetve az OMBKE Tatabányai Szervezete által alapított Bányász Vándorlámpás Díj. Az eseményen tiszteletét tette Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere, Bencsik János országgyűlési képviselő, John Katalin alpolgármester asszony, Dr. Berkovics Gergely Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője, Bársony László, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület - Bányászati Szakosztály Tatabányai Helyi Szervezetének elnöke,  A. Pál Gabriella igazgató asszony, a rendezvénynek otthont adó Tatabányai Múzeum és a Szabadtéri Bányászati Múzeum, Ipari Skanzen vezetője, és Fűrészné Molnár Anikó, aki 1976-től nyugállományba vonulásáig igazgatója volt az intézménynek.
Schmidt Csaba polgármester beszédében a bányászhagyományok ápolásának fontosságát hangsúlyozta: „Tatabánya múltja elválaszthatatlan a bányászattó. Attól a szakmakultúráról, amely megteremtette azt az értékrendet, amelyre egy várost fel lehetett építeni, mely mára ország 12. legnagyobb települése. Elmondható tehát, hogy a bányászok kemény munkával és összefogással lefektették a mai modern Tatabánya alapjait. Éppen ezért fontos, hogy őrizzük meg őket szívünkben, emlékezzünk rájuk és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy az általuk teremtett értékek az utókor számára is fennmaradjanak.
Az ünnepi rendezvényt a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek, Kiss András és Kis Kende Ágoston közös előadása kísérte, majd ezután kezdetét vette az ünnepélyes díjátadó. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Solymos Mihály” díjat a város bányász hagyományainak ápolása érdekében kifejtett kiemelkedő színvonalú, kulturális, művészeti tevékenység iránti tiszteletének és megbecsülésének kifejezése céljából alapította. A díj olyan személynek vagy szervezetnek adományozható, aki (amely) a tatabányai bányászat hagyományainak, emlékeinek felkutatásában, megőrzésében és ápolásában kiemelkedő eredményeket mutat fel. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján az idei évben a Solymos Mihály díjat Dr. Simonik Péter vehette át.
Dr. Simonik Péter az ELTE Társadalomtudományi karán szociálpolitika szakon szerzett egyetemi végzettséget 2001-ben. Ugyanitt védte meg doktori disszertációját 2009-ben szociológia tudományokból, azon belül is a szociálpolitika terén. 2005. és 2008. között a TB MJV Levéltára levéltárosa, jelenleg a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János karánaka Szociális tanulmányok és Szociológia Tanszéke egyetemi docense. Dr. Simonik Péter a MÁK Rt. történetével, különös tekintettel a vállalat szociálpolitikájának históriájával 1992 óta foglalkozott, fő kutatási területe a tatabányai vállalat jóléti politikája volt az 1896 és 1945 közötti időszakban.  Kutatási eredményeiről 2013-ban megjelent önálló monográfiájában olvashatunk. 1998-tól rendszeresen jelennek meg szociálpolitikai, foglalkozáspolitikai, szociálpolitika-történeti és tatabányai helytörténeti munkái, melyekben megkerülhetetlen téma a tatabányai bányászat története. Kiemelkedő jelentőségű helyi alapkutatásai közül feltétlenül kiemelkedő továbbá a zsidóság gazdasági és társadalmi szerepét bemutató kiadványa, mely 2017-ben jelent meg Szénporos Emlékkavicsok címmel. Dr. Simonik Péter több évtizedes kimagasló kutatási tevékenységéért, a tatabányai közéletben való részvételéért, és a bányász hagyományok ápolása terén végzett áldozatos munkájának elismeréseként méltán érdemelte ki a Solymos Mihály Díjat.

Tatabánya városa 1998 óta ismeri el azon személyek, szervezetek munkáját, akik sokat tettek a megyeszékhely közbiztonságáért. Ennek a városérdekű munkának a megbecsüléseként alapította meg az önkormányzat a Tatabánya Közbiztonságáért Díjat.  Az idei évben Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tatabánya Közbiztonságáért Díjat Dr. Herczeg Zoltán rendőr alezredes részére adományozta.

Dr. Herczeg Zoltán rendőr alezredes a Tatabányai Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályát nagy elhivatottsággal vezette 2011-től. A 80 fős állomány szakmai munkáját magas színvonalon irányította, szervezte, ami nagyban hozzájárult a megyeszékhelyi rendőrkapitányság rendészeti eredményességének javulásához. Közrendvédelmi osztályvezetőként végzett munkája során a polgárőrség szervezeteivel kiváló kapcsolatot alakított ki. Megszervezte a közös szolgálatellátást Tatabánya közbiztonságának javítása érdekében. A rá bízott feladatokat mindig felelősségtudattal látja el, elméleti és gyakorlati ismeretei kiválóak, felkészültsége kimagasló. Munkavégzése precíz, rendkívül motivált vezető, hozzáállása példaértékű. Felelősségérzete, hivatástudata, szorgalma példaértékű. Jelenleg a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat megbízott szolgálatvezetője. Dr. Herczeg Zoltán rendőr alezredes úr nagyfokú hivatástudatával hozzájárul Tatabánya közbiztonsági helyzetének javításhoz, így méltán érdemelte ki a Tatabánya Közbiztonságáért Díjat.

Az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete minden évben vetélkedőt indít a tatabányai általános és középfokú oktatási intézmények diákjai részére. A vetélkedő célja a tatabányai bányász hagyományok ápolása, őrzése. A versenyen legjobb eredményt elért iskolák, csapatok az OMBKE által alapított Bányászlámpás Vándorkupa díjazásban részesülnek. A vándordíjat minden évben a bányásznapi program keretében itt, a Szabadtári Bányászati Múzeumban és Ipar Skanzenben kapja azon iskola, amelynek diákjai a legaktívabbak voltak a tanév folyamán és a legnagyobb létszámban képviselték iskolájukat a városi és az OMBKE által szervezett rendezvényeken. Az idei évben az „OMBKE Bányász Vándorlámpás”-t a Móra Ferenc Általános Iskola (első helyezett) és a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola (második helyezett) és Óvárosi Általános Iskola (harmadik helyezett) érdemelték ki. 
Az iskolák díjazása után az egyéni eredmények elismerése következett. Az a tanuló, aki 2018-ban és 2019-ben minden az OMBKE által szervezett eseményen részt vett Ezüst Bányászlámpás kitűzőt kap.  Az Ezüst Bányászlámpás kitűzőt Bársony László elnök úrtól Németh Abigél az Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola 2. o tanulója vette át. Azok a gyermekek, akik 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben minden alkalommal részt vettek az eseményeken Arany Bányászlámpás kitűzőt kapnak. Arany Bányászlámpás kitűzőt vett át Madlena Mihály  és Madlena Nikoletta  a Móra Ferenc  Általános Iskola 8. osztályos tanulói. Az idei évben az OMBKE Helyi Szervezete döntése értelmében Különdíjat kapott Varga Tibor Ferenc, a Móra Ferenc Általános Iskola tanulója, aki évek óta részt vett az összes rendezvényen és már megkapta a kitűző mindhárom fokozatát.