Emmer Róbert lett a Tatabánya Kultúrájáért díjas

15 esztendeje ünnepli és emlékezik meg városunk méltó módon a Magyar Kultúra napjáról. Január 22.-e jeles nap a magyarság számára, hiszen ezen a napon született meg a magyar nemzet Himnusza. A szokásokhoz híven, idén is ezen ünnepségünk keretében találtak gazdára Tatabánya legnemesebb elismerései és díjai a Jászai Mari Színházban. 

Az ünneplőket Bencsik János országgyűlési képviselő úr köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta a magyarság hagyományainak ápolását és megóvásást, valamint gyökereink, nemzeti identitásunk erősítését. Az idei rendezvény Ady Endre halálának 100. évfordulója előtt tisztelgett. Ennek apropóján a Jászai Mari Színház művészei, Danis Lídia és Crespo Rodrigo elevenítettek fel részleteket a költő és nagy szerelme Adél életéből.

Ezután a pedagógusok köszöntése következett. Elismerve a több évtizedes városban kifejtett pedagógiai munkát, arany, gyémánt, rubin díszoklevelet vehettek át nyugalmazott pedagógusok, akik a felnövekvő ifjúság útját egyengették, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a társadalom hasznos tagjai legyenek és akik oklevelüket 50, 60, valamint 70 éve szerezték meg.

Czipri Józsefné, arany oklevél: 1968-ban végezett a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és irodalom szakon. Ezt követően az egykori Táncsics Iskolában, a IV- és V számú általános iskolában tanított, mely közben elvégezte az ELTE történelem szakát.  Éveken át dolgozott  tanulmányi felügyelőként, míg nem 1992-ben ismét a tanítást választotta. ekkor helyezkedett el a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskolába, ahol nyugdíjazásásig magyart és történelmet tanított.

Csordás Tiborné, arany oklevél: 1968-ban Szegedi Tanárképző Főiskola  magyar- történelemszakon szerzett  diplomájával a II. számú Általános iskolában a mai Bólyai János Általános iskolában kezdte meg tanári  pályát. ezt követően 1976-tól 18 éven át tanított a mai Hermann Ottó Általános Iskolában magyart és történelmet. A tanítás mellett szaktanácsadói feladatokat is ellátott Tatabánya iskoláiban.  A 90-es évek közepén mikor a Bárdos László gimnáziumban elindult a 8 osztályos képzés az iskolaigazgató hívásásnak örömmel tett eleget, s nyugdíjazásáig itt tanított. Munkásságát az iskola Bárdos díjjal, míg Tatabánya városa Molnár János díjjal is elismerte.

Dalmadiné Végh Ilona, arany oklevél: Tanítói pályáját 1964-ben kezdte a Tatabányán az akkori II. számú Újvárosi Általános Iskolában még képesítés nélküli tanítóként. 1985-től a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tanított 2007-ig. A 43 év alatt kapott elismerései közül a legkedvesebb számára a Tatabánya Megyei Jogú Város által adományozott „Molnár János Pedagógiai Díj”.

Haraszti Lászlóné, arany oklevél: 1964-ben képesítés nélküli tanítóként kezdte meg pályáját, majd 1968-ban az Esztergomi Tanítóképző Intézetben tanítói oklevelet, majd 1970-ben Pécset a Tárképző Főiskolán pedagógia szaktanár végzettséget szerzett. Ezt követően nyugdíjazásáig a  Herman Ottó Általános Iskolában tanított, ahol  munkaközösség-vezetői, igazgatóhelyettesi, illetve megbízott igazgatói feladatokat is ellátott.  Nyugdíjas éveiben is a gyerekek töltötték be a központi szerepet, így még a 2017/2018-as tanévben is óraadóként számíthattak rá az Óvárosi Általános Iskolában. Munkáját mindig szívvel lélekkel végezte, így méltón érdemelte ki Tatabánya Város elismerését a Molnár János díjat is.

Perneczky Lászlóné, arany oklevél: Művészetet kedvelő családba született, így nem volt kérdés számára a pályaválasztás. 1962-ben a Dózsa György Általános iskolában helyezkedett el, ahol egészen 1995-ig tanított. Már gyakorló pedagógusként 1968-babn szerezte a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar- ének szakos oklevelét. Az így megszerzett tudást és a művészetek iránti szeretetét egész munkássága alatt nagy szeretettel adta át diákjai számára. 1995- től a Kereskedelmi és Vendéglátóipari szakközép és Szakiskolában tanított nyugdíjazásáig. Pályája során mindvégig nagy gondot fordított arra, hogy az elméleti tudás mellet diákjai gyakorlati tapasztalásokat is átélhessenek, így évente több alkalommal szervezett kirándulásokat, tanulmányutakat, iskolán kívüli programokat. Szívesen vitte diákjait hangversenyekre, kiállításokra. A Dózsa György Általános iskolában tanított 1995-ig, majd a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskolában 2011-ig, nyugdíjazásásig. Büszke rá, hogy hivatását 70 éves koráig ugyanolyan lelkesedéssel és odaadással tudta megélni, mint pályakezdőként.

Troll Ferencné, arany oklevél: Bánhida szülöttje, Tatabányán volt kisdiák, azonban diákéveit Debrecenben és Kecskeméten töltötte, ahol az Óvonőképző Intézetben abszolvált. Friss dipólosként 1968-ban, hazatért és az V. számú óvodában helyezkedett el. 2004- ig  nyugdíjba vonulásáig mindvégig tatabányai óvodákban dolgozott a kisgyermekeket nagy odafigyeléssel  nevelgette.

Segesdi Imréné, gyémánt oklevél: Tanítói oklevelét 1958-ban, több, mint 50 éve kapta az Esztergomi Állami Tanítóképzőben. Pálya során mindig kiemelt figyelemmel és hatalmas szeretettel fordult diákjai felé, 1965-től a II. számú Általános Iskolában, majd a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tanított nyugdíjba vonulásáig.

Erdész Gyuláné, rubin oklevél: 1948-ban szerezte oklevelét a budapesti Szent Lujza Óvónőképző Intézetben. 1960-tól a Móra Ferenc Óvoda, majd 1973-tól az V. számú Óvoda vezetője volt, munkáját mindig nagy lelkesedéssel, odaadással végezte. Szívét-lelkét hozzáadta a kisgyermekekért végzett munkához, és szakmai körökben is mindig nagy tisztelet övezte. A Pedagógiai Intézet megbízásából megyei és városi szakmai továbbképzéseket vezetett, és több írása jelent meg különböző szakmai újságokban. Életre keltette a Nyugdíjas Pedagógus Klubot, amit nagy odaadással vezet több, mint 27 éve, de aktív résztvevője a városi nyugdíjas találkozóknak is. 2009-ben Gyémántoklevelét, 2010-ben pedagógiai díjat vehetett át. Most a pályán eltöltött évek, és a mai napig aktívan végzett munkája teszi méltóvá a Rubin Oklevél átvételére.

A pályakezdő pedagógusokat is köszöntötték.

Dragonya Gréta Ágnes: A Selye János Egyetemen végzett óvodapedagógusként, jelenleg a Benedek Elek Óvoda pedagógusa.

Dubányi Dóra: Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Tanító-és Óvodaképző Karán végzett óvodapedagógusként, jelenleg a Sárberki Óvoda pedagógusa.

Fekete-Kónya Marianna: A Selye János Egyetemen végzett óvodapedagógusként, jelenleg a Kertvárosi Lila Óvoda pedagógusa.

Hajós Szandra A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett óvodapedagógusként, jelenleg a Benedek Elek Óvoda pedagógusa.

Kovács Roxána Diplomáját a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerezte, jelenleg a Sárberki Általános Iskola pedagógusa.

Méhes Szandra Vivien A Selye János Egyetemen végzett óvodapedagógusként, jelenleg a Benedek Elek Óvoda pedagógusa.

Stefán Renáta A Soproni Egyetemen végzett óvodapedagógusként, jelenleg a Német Nemzetiségi Óvoda-Alsógallai telephelyén óvodapedagógus.

A pedagógusok köszöntése után következett a Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíj elnyerőjének bemutatása.

Keresztesi Botond: Keresztesi Botond 1987-ben látta meg a napvilágot Marosvásárhelyen, gimnáziumi tanulmányait azonban már Tatabányán, a Bárdos László Gimnáziumban fejezte be 2006-ban. Ezt követően Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Főiskolán tanult rajz szakon, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán jeleskedett, 2011-ben a Lipcsei Universitat Leipzig Kunstpädagogik szakán abszolvált. Kitartó munkája végül meghozta gyümölcsét, hiszen egyéni kiállításokat tudhat maga mögött, számos válogatott és csoportos kiállításon van túl. Műveit ismerik hazánkon túl is, hiszen azok megtekinthetőek voltak már többek között Osloban, Stuttgartban és Szlovákiában is. Kívánunk további kitartást és sikeres munkát a művész úrnak!

A Tatabánya Kultúrájáért díjat idén Emmer Gábor vehette át Schmidt Csaba polgármestertől. Emmer Gábor 1986 óta, immáron 32 éve a Bányász Táncegyüttes aktív tagja, illetve 2011 óta az együttes igazgatója is egyben, emellett az „Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért” kuratóriumának elnöke.  2006-ban létrehozta a Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskolát, ahol évente közel 150 fiatal ismerkedik meg a néptánccal, a népi kultúrával, növelve ezzel a magyarságtudatukat.

Fontos számára a segítségnyújtás, a nemes célok támogatása. 16 éve szervezi a Déva Gálát, melynek bevételével Böjte Csaba testvér gyermekotthonainak fenntartóját, a Dévai Szent Ferenc Alapítványt támogatják.  2013 óta szervezi a Néptáncfesztivál és Koreográfus versenyt. A szakmai program mára már bekerült a Martin György Néptáncszövetség esemény naptárába is. A néptánc területén végzett munkáját az idei évben Tatabánya Megyei Jogú Város Kitartó Tatbánya Kultúrájáért díjjal ismeri el.

A délután a Szózat eléneklésével és közös fotózkodással zárult.