Várjuk javaslataikat három rangos városi elismerés elnyerésére!

2020. július 1-től augusztus 31-ig van lehetőségük javaslatot tenni a Szabó Ignác-díj, az Ezüst Turul Díj, illetve a Tatabánya Díszpolgára Cím elnyerésére.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hosszú évek óta méltó módon ismeri el azokat a személyeket, szervezeteket, akik tevékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez. 

A díjak adományozására javaslatot tehet bármely magánszemély vagy szervezet, melyet írásban a polgármesterhez kell benyújtani. Ennek a javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy, szervezet nevét, címét, és az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését.

A következő díjak adományozására tehető javaslat:

Tatabánya Díszpolgára Cím: A cím adományozható annak a magyar vagy külföldi kiváló személyiségnek, aki Tatabánya város fejlesztésében, társadalmi, tudományos, művészeti és egyéb téren kimagasló érdemeket szerzett, s maradandó alkotásokkal segítette a város előrehaladását és tekintélyének növelését. Gazdag életművével a magyar nép, más népek vagy a világ gazdasági és szellemi gyarapodását, a békét és az emberiség egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan és kimagaslóan szolgálta, és e tevékenységével kapcsolódott Tatabánya városához.

Ezüst Turul Díj: A díj olyan személynek, szervezetnek és közösségnek adományozható, aki (amely) gazdasági, társadalmi, tudományos, oktatási, művészeti, művelődési, sport, műszaki, közgazdasági, közigazgatási, városfejlesztési szakterületeken Tatabánya értékeinek és eredményeinek gazdagítása érdekében kimagasló érdemeket szerzett.

Szabó Ignác-díj: A díj olyan személynek adományozható, aki Tatabánya városában orvosként, egyéb egészségügyi és egészségügy területén dolgozóként, illetve a város hátrányos helyzetben lévő lakosainak szociális ellátásában, gondozásában, támogatásában kiemelkedő színvonalú teljesítményt nyújt. A díj szervezet, intézmény részére is adományozható.


A javaslatokat 2020. július 1-től augusztus 31-ig várjuk, a letöltött adatlapot Szücsné Posztovics Ilona polgármesternek címezve  az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.


A borítékra kérjük ráírni: „Javaslat Tatabánya Díszpolgára Címre”, „Javaslat Ezüst Turul Díjra” vagy „Javaslat Szabó Ignác-díjra”.