Nemzetiségi Önkormányzatok

ROMA

GÖRÖG

LENGYEL

NÉMET

SZLOVÁK

 

Tatabányát nemzeti sokszínűsége, kultúráinak együttélése teszi többek között oly vonzóvá, érdekessé és változatossá. Nagy múlttal rendelkező városunkban – melynek története a kezdetektől összefonódott más, a területen élő nációk történetével – e nemzetek kapcsán nem pusztán egymás mellett élésről beszélhetünk, hanem mára egy olyan összefonódásról is, ahol a kultúra palettáján a magyar kultúra színeit kiegészítendő más, nemes színekkel jelennek meg a helyi kisebbségi nemzetek kulturális, nyelvi és identitáshoz kötődő értékei.

Tatabánya kisebbségi nemzetiségei megőrizve autonómiájukat közvetítenek élő kultúrát, őrzik hagyományaikat, eszmerendszerüket. Rendezvényeik, programjaik, kiállításaik mind szerves, elválaszthatatlan részei városunk kulturális életének.

De nem csupán kulturális sokszínűségről beszélhetünk, hiszen Tatabánya város négy elődtelepülésből történő létrejötte a kisebbségben élő nemzetekhez is kötődnek. Éppen ezért Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a kisebbségi nemzetek értékeinek megismerésére, továbbítására, az önkormányzataikkal való jó kapcsolat fenntartására és ápolására.

A kisebbségi Önkormányzatok törvényi hátterét a Magyar Köztársaság Országgyűlése az 1993-ban elfogadott LXXVII., a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvénye, valamint az ez alapján 1994/95-ben kiépült kisebbségi önkormányzati rendszer biztosítja. Ezek kiindulópontja a szabad identitásválasztás elve, melyben a törvényalkotó a kisebbségek nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogát az egyetemes emberi jogok részeként, egyéni és közösségi jogait pedig alapvető szabadságjogokként definiálja.

A 2010. év nagy jelenőséggel bír Tatabánya és a kisebbségi nemzetiségek önkormányzatának életében egyaránt, hiszen ebben az évben került sor a városban működő öt alakuló kisebbségi önkormányzat tagjainak az akkori címzetes főjegyző előtti eskütételére és megbízólevelük átadásra, mellyel megalakultak városunk kisebbségi önkormányzatai.

Településünkön élő jelentős számú kisebbségi nemzetiségek: roma, görög, lengyel, német és szlovák nemzetiségek.