Díjazottak

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik (amelyek) tevékenységükkel hozzájárultak Tatabánya város fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez, kiemelkedően gazdagították a város társadalmi, gazdasági, kulturális, művészeti, sport és egyéb értékeit. Ennek megvalósulása érdekében a következő kitüntető címet és díjakat alapította:

„Tatabánya Megyei Jogú Város Díszpolgára” cím
Ezüst Turul Díj
Tatabánya Kultúrájáért Díj
Molnár János-díj
Szabó Ignác-díj
Tatabánya Közbiztonságáért Díj
Tatabánya Sportjáért Díj
Zöld Ág Díj
Solymos Mihály-díj
Évgyűrű Díj

A díjak adományozására az önkormányzat időről időre várja a tatabányaiak és a helyi szervezet javaslatát. Az aktuális felhívásokat itt találhatja meg!

Díszpolgári cím adományozható annak a magyar vagy külföldi kiváló személyiségnek, aki Tatabánya város fejlesztésében, társadalmi, tudományos, művészeti és egyéb téren kimagasló érdemeket szerzett, s maradandó alkotásokkal segítette a város előrehaladását és tekintélyének növelését; gazdag életművével a magyar nép, más népek vagy a világ gazdasági és szellemi gyarapodását, a békét és az emberiség egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan és kimagaslóan szolgálta, és e tevékenységével kapcsolódott Tatabánya városához.

Az Ezüst Turul Díj olyan személynek, szervezetnek és közösségnek adományozató, aki (amely) gazdasági, társadalmi tudományos, oktatási, művészeti, művelődési, sport, műszaki, közgazdasági, közigazgatási, városfejlesztési szakterületeken Tatabánya értékeinek és eredményeinek gazdagítása érdekében kimagasló érdemeket szerzett.

A Tatabánya Kultúrájáért Díj olyan személynek, szervezetnek (színház, művelődési ház, művészegyüttes, zenekar, múzeum, könyvtár stb.) adományozható, aki (amely) Tatabánya városban kiemelkedő kulturális, művészeti, közművelődési és közgyűjteményi tevékenységet folytat.

A Molnár János-díj olyan személynek adományozható, aki Tatabánya városban kiemelkedő óvodai, alap-, közép-, felsőfokú, gyógypedagógiai, valamint felnőttoktatási nevelési- oktatási tevékenységet folytat.

A Szabó Ignác-díj olyan személynek adományozható, aki Tatabánya városban orvosként, egyéb egészségügyi és egészségügy területén dolgozóként, illetve a város hátrányos helyzetben lévő lakosainak szociális ellátásában, gondozásában, támogatásában kiemelkedő színvonalú teljesítményt nyújt. A díj szervezet, intézmény részére is adományozható.

A Tatabánya Közbiztonságáért Díj olyan személynek, szervezetnek adományozható, aki (amely) kiemelkedő tevékenységet folytat a közbiztonság, a bűnmegelőzés vagy – hivatásos állományú személy, szervezet esetében – a bűnüldözés érdekében.

A Tatabánya Sportjáért Díj a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtók, az elért eredményekre felkészítők, a sportpedagógia és tömegsport területén, továbbá a sport szervezésében, sporttörténeti kutatásban kimagasló eredményeket felmutató személy vagy szervezet számára adományozható.

A Zöld Ág Díj olyan személynek vagy szervezetnek adományozható, aki (amely) a környezetvédelem vagy a környezeti nevelés területén a város érdekében kiemelkedő tevékenységet folytat.

A Solymos Mihály-díj olyan személynek vagy szervezetnek adományozható, aki (amely) a tatabányai bányászat hagyományai emlékeinek felkutatásában, megőrzésében és ápolásában kiemelkedő eredményeket mutat fel.

Az Évgyűrű Díj olyan időskorú személy vagy időskorúakból álló szervezet részére adományozható, aki (amely) jelentős eredményeket ért el a város időskorú korosztályának érdekében végzett munkája során, kiemelkedő teljesítményével országos szinten is öregbítette a tatabányai idős korosztály hírét, múltbeli tevékenysége során olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, mely napjainkban is érdemben befolyásolja az idős korosztályok mindennapjait, segíti boldogulásukat.